Kategoriarkiv: Uncategorized

Analyser av olika strukturalternativ för äldreomsorgen

De framtida utmaningarna för samhällets vård och omsorg om de äldre, som följer av den förväntade befolkningstillväxten, är välbekanta. Samtidigt vittnar den utbredda kritiken om att det finns många frågor i dagens äldreomsorg som ännu inte funnit någon tillfredställande lösning. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Genen HHEX_23-AA tillsammans med diabetes kan ge en ökad risk för demens/Alzheimers sjukdom

Ungefär 44 miljoner människor i världen har demens. Typ 2-diabetes är förenat med en 50% ökad risk att utveckla demens. I en befolkningsbaserad studie gjord av forskare vid SNAC-Kungsholmen över tiden granskade forskarna data som samlats in från två grupper av demensfria … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avhandling om funktionsnedsättande smärta genom livet

Stina Liljes doktorsavhandling inom området Tillämpad Hälsoteknik (Applied Health Technology) handlar om smärta i muskler och leder som hindrar människors dagliga liv och om biomekanisk behandling av dessa besvär. Studierna i avhandlingen undersöker om det finns kopplingar mellan smärta efter … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höga läkemedelskostnader hos personer med demenssjukdom – en följd av boendesituation och samsjuklighet

Samhällets kostnader för läkemedel är höga och förväntas öka i takt med att fler når hög ålder med stigande funktionsnedsättningar och sjuklighet. Även om man vet mycket om äldres läkemedelsanvändning och dessa kostnader så har tidigare studier oftast studerat total … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förlust av barn, make/maka eller båda påverkar livstillfredsställelse och dödlighetsrisk hos äldre

I en aktuell avhandling baserad på data ifrån SNAC-Blekinge (SNAC-B) och Skåne (GÅS) undersöks hur förlusten av ett barn, en make/maka, eller både och, påverkar livstillfredsställelse och dödlighetsrisk hos äldre. Förlust av ett barn eller en make/maka beskrivs vara bland … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Minne för lukter är mer ålderskänsligt

Äldre personer har ofta ett försämrat luktsinne. Det är också vanligt att åldrandet är kopplat till nedsättningar i olika minnesfunktioner. Det här konstaterar en SNAC-studie som undersökt minne för luktinformation hos personer 60 år och äldre. Av särskilt intresse var … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bättre hälsa för hjärtsviktspatienter med tidig information

I en undersökning av personer 80 år eller äldre med konstaterad hjärtsvikt uppgav enbart en fjärdedel att de visste om sin egen hjärtsviktsdiagnos. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan okunskap inverka menligt på hälsan, med … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Åldersrelaterad variation i hälsostatus hos personer över 60 år

Eftersom medellivslängden fortsätter att stiga, förväntas allt fler uppnå ålderdomen. Denna period i livet kännetecknas av en ökning av funktionshinder, funktionella begränsningar och ökad sjuklighet. Till följd av detta kan livskvaliteten för äldre vuxna bli sämre och efterfrågan på vård … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskning kring hur behandlingar påverkar sjukdomar

Många av de sjukdomar som drabbar äldre personer, t ex demenssjukdomar, har ett mycket långvarigt förlopp, ibland decennier. Att studera effekter av olika behandlingar och förebyggande åtgärder av sådana tillstånd är komplicerat. Data från longitudinella studier, t ex SNAC kan … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Högre risk för kvinnor att utveckla KOL

Med hjälp av en ny diagnostisk metod visas nu att kvinnor kan ha dubbelt så hög risk som män att utveckla KOL. Johannes Luoto, forskare vid Lunds universitet och läkare vid geriatriska kliniken på Skånes universitetssjukhus, har under sex års … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar