Kategoriarkiv: Uncategorized

Höga läkemedelskostnader hos personer med demenssjukdom – en följd av boendesituation och samsjuklighet

Samhällets kostnader för läkemedel är höga och förväntas öka i takt med att fler når hög ålder med stigande funktionsnedsättningar och sjuklighet. Även om man vet mycket om äldres läkemedelsanvändning och dessa kostnader så har tidigare studier oftast studerat total … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förlust av barn, make/maka eller båda påverkar livstillfredsställelse och dödlighetsrisk hos äldre

I en aktuell avhandling baserad på data ifrån SNAC-Blekinge (SNAC-B) och Skåne (GÅS) undersöks hur förlusten av ett barn, en make/maka, eller både och, påverkar livstillfredsställelse och dödlighetsrisk hos äldre. Förlust av ett barn eller en make/maka beskrivs vara bland … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Minne för lukter är mer ålderskänsligt

Äldre personer har ofta ett försämrat luktsinne. Det är också vanligt att åldrandet är kopplat till nedsättningar i olika minnesfunktioner. Det här konstaterar en SNAC-studie som undersökt minne för luktinformation hos personer 60 år och äldre. Av särskilt intresse var … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bättre hälsa för hjärtsviktspatienter med tidig information

I en undersökning av personer 80 år eller äldre med konstaterad hjärtsvikt uppgav enbart en fjärdedel att de visste om sin egen hjärtsviktsdiagnos. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan okunskap inverka menligt på hälsan, med … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Åldersrelaterad variation i hälsostatus hos personer över 60 år

Eftersom medellivslängden fortsätter att stiga, förväntas allt fler uppnå ålderdomen. Denna period i livet kännetecknas av en ökning av funktionshinder, funktionella begränsningar och ökad sjuklighet. Till följd av detta kan livskvaliteten för äldre vuxna bli sämre och efterfrågan på vård … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskning kring hur behandlingar påverkar sjukdomar

Många av de sjukdomar som drabbar äldre personer, t ex demenssjukdomar, har ett mycket långvarigt förlopp, ibland decennier. Att studera effekter av olika behandlingar och förebyggande åtgärder av sådana tillstånd är komplicerat. Data från longitudinella studier, t ex SNAC kan … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Högre risk för kvinnor att utveckla KOL

Med hjälp av en ny diagnostisk metod visas nu att kvinnor kan ha dubbelt så hög risk som män att utveckla KOL. Johannes Luoto, forskare vid Lunds universitet och läkare vid geriatriska kliniken på Skånes universitetssjukhus, har under sex års … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En blandad kost kan dämpa de negativa effekterna av ohälsosam mat på kognitiv försämring

Forskare kopplade till SNAC-projektet Kungsholmen-Stockholm har bland en stor grupp av slumpmässigt utvalda äldre personer som bor i Stockholm undersökt hälsosamma och ohälsosamma kostvanors effekt på kognitiv nedgång. Hälsosam kost, som kännetecknas av högt intag av frukt och grönsaker, spannmål … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Anhöriga blir själva sjuka av att vårda närstående

Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig och mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Låg läkemedelskostnad för demenssjuka

Anders Sköldunger från Nordanstig presenterar i sin avhandling ”Dementia and use of drugs: economic modelling and population based studies” hälsoekonomiska aspekter på äldres och i synnerhet demenssjukas läkemedelsanvändning. Läkemedelskostnader utgör endast en liten andel av de totala samhälleliga kostnaderna vid … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar