Författararkiv: snacsweden

Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende – Ny rapport från SNAC

Läs rapporten Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende. Anhöriga och andra närståendes informella insatser utgör en stor del av de samlade insatserna hos äldre personer. Resultat från olika undersökningar tyder på att de närståendes insatser är … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport! Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013

SNAC-studien har nyligen färdigställt rapporten ”Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013” som bygger på resultat från SNAC-studien. Den visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än förväntat. Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet, ska kartlägga … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport: Demensförekomst i Sverige: geografisk och tidsmässiga trender 2001-2013

  Rapporten presenteras vid presseminarium den 7 mars 2018 och blir tillgänglig som pdf efter klockan 13.00.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avhandling från Lund visar att screening för förmaksflimmer kan göra skillnad

I takt med att befolkningen blir allt äldre, så ökar andelen personer med förmaksflimmer och andra hjärtrytmrubbningar – arytmier. Den ökande förekomsten utgör även en utmaning för hälso- och sjukvården. Att screena för förmaksflimmer och inrätta flimmermottagningar skulle underlätta, det … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Riskprofiler för skadliga fallolyckor

En ny studie från SNAC-Kungsholmen visar att riskfaktorer för fall tenderar att grupperas i olika mönster bland olika individer. Att vara i en högrisk-grupp ökar risken för skadliga fallolyckor med mellan sju och tolv gånger, jämfört med att vara i … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Antikolinerga läkemedel kopplas till försämrat episodiskt minne

Det kolinerga systemet är särskilt viktigt vid bildandet av minnen för händelser, så kallat episodiskt minne. Det visar en studie om antikolinerga läkemedel som forskare vid Aging Research Center (ARC) i Stockholm gjort. En av de mest slående egenskaperna hos … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vad påverkar äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet?

Förslag finns idag på att höja pensionsåldern då det finns studier som visar att vi idag lever allt längre och är friskare och piggare allt längre upp i åldrarna. Antalet personer som väljer att fortsätta arbeta efter pensionsåldern har ökat … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Analyser av olika strukturalternativ för äldreomsorgen

De framtida utmaningarna för samhällets vård och omsorg om de äldre, som följer av den förväntade befolkningstillväxten, är välbekanta. Samtidigt vittnar den utbredda kritiken om att det finns många frågor i dagens äldreomsorg som ännu inte funnit någon tillfredställande lösning. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Genen HHEX_23-AA tillsammans med diabetes kan ge en ökad risk för demens/Alzheimers sjukdom

Ungefär 44 miljoner människor i världen har demens. Typ 2-diabetes är förenat med en 50% ökad risk att utveckla demens. I en befolkningsbaserad studie gjord av forskare vid SNAC-Kungsholmen över tiden granskade forskarna data som samlats in från två grupper av demensfria … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avhandling om funktionsnedsättande smärta genom livet

Stina Liljes doktorsavhandling inom området Tillämpad Hälsoteknik (Applied Health Technology) handlar om smärta i muskler och leder som hindrar människors dagliga liv och om biomekanisk behandling av dessa besvär. Studierna i avhandlingen undersöker om det finns kopplingar mellan smärta efter … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar