Forskningsnytt

Här nedan publiceras information om pågående forskning inom SNAC.
Doktorander/forskare inom SNACs organisation och delområden kan ladda ner:
Mall för forskningsrapporter till SNACs hemsida
För frågor kontakta: 


Healthy life years in old age: Swedish development 1980 -2010 according to different health indicators
Mårten Lagergren, Kristina Johnell, Pär Schön, Maria Danielsson
Scandinavian Journal of Public Health, 2015, 1 -7, DOI:10.1177/1403494815605195

Förväntad livslängd med hälsa från 65 års ålder har beräknats för två hälsoindikatorer, självskattad hälsa och allmän nedsättning i funktionsförmåga (GALI), baserat på ULF-undersökningarna 1980 -2011. Resultatet visar att de under denna period tillkomna levnadsåren, 3,1 år för kvinnor och 4,0 år för män, har varit år med hälsa enligt dessa båda definitioner. Detta stöder hypotesen om uppskjuten ohälsa.


Microstructural white matter properties mediate the association between APOE and perceptual speed in very old persons without dementia
Laukka EJ, Lövdén M, Kalpouzos G, Papenberg G, Keller L, Graff C, Li TQ, Fratiglioni L, Bäckman L
PLoS One 2015 e0134766

Vi lät vitsubstansintegritet mediera sambandet mellan APOE-genen och mental snabbhet. Detta ledde till att sambandet mellan dessa två variabler blev betydligt svagare. Resultaten tyder på att en möjlig orsak till varför icke-dementa äldre personer med minst en APOE E4-allel presterar sämre på test som mäter mental snabbhet är att dessa personer har långsammare förbindelser i hjärnan pga lägre vitsubstansintergitet.
Läs hela artikeln här.


Horizontal and vertical targeting  – a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden
Lagergren M, Fagerström C, Sjölund B-M, Berglund J, Fratiglioni L, Nordell E, von Strauss E, Wimo A, Elmståhl S.
Aging Clinical and Experimental Research , maj 2015

Data från SNAC har använts för att mäta hur väl äldreomsorgen möter behoven – får de äldreomsorg som behöver den och behöver de äldreomsorg som får den? Två olika mått på behov har använts – beroende av hjälp för personliga resp. instrumentella aktiviteter för dagligt liv (PADL, IADL). Storstad och landsbygd har jämförts. Analysen visade en god träffsäkerhet  för den svenska äldreomsorgen.
Läs hela artikeln här


The Role of Neuroticism and Conscientiousness on Mortality Risk in Older Adults After Child and Spouse Bereavement
Anna Bratt, Ulf Stenström & Mikael Rennemark
Aging & Mental Health, 2015, 1-8
”Att ha förlorat ett barn, en make/maka eller både ett barn och make/maka predicerade inte mortalitetsrisk hos äldre. Däremot fanns det en indirekt koppling till mortalitet som visade att ju längre tid sedan förlusten, desto mindre risk. För varje år sedan förlusten så minskade risken med ca 1 procent.”
Läs hela artikeln här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s