Författararkiv: snacsweden

Minskad förekomst av demens hos män i Nordanstig

Det finns flera studier som tyder på att andelen demenssjuka i olika ålderklasser håller på att minska. Antalet personer med demenssjukdom kommer ändå att öka eftersom antalet äldre blir fler. De flesta studierna kommer från stads-regioner i höginkomstländer. I Nordanstig, … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Riskfaktorer för fall och yrsel är olika beroende på ålder

Under hösten 2014 publicerade Ulrika Olsson Möller en avhandling – Falls and dizziness in frail older people – med en av studierna baserad på SNAC-Blekinge. Syftet var att undersöka prevalens och riskfaktorer för fall och yrsel i olika åldersgrupper – … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan bidra till sociala kontakter samt bättre kontroll och övervakning av den egna hälsan hos de äldre

I avhandlingen, Psychosocial, socio-demographic and health determinants in information communication technology use by older-adults – av Jessica Berner, Blekinge Tekniska Högskola, Mars 2014, undersöktes faktorer som påverkar internet- och IKT-användning hos äldre. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) behövs för att upprätthålla … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem

Risken att utveckla minnesproblem ökar för äldre som har blodtrycksfall vid uppresning eller symtom på detta som ostadighet. En ny studie vid Lunds universitet bekräftar sambanden. Det här pekar mot en större varsamhet vid att ge äldre blodtryckssänkande medicin. – … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Teknik för äldre viktigt för ett hållbart samhälle

Som en följd av samarbetet med den starka forskningen inom äldreområdet i SNAC-Blekinge har vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, utvecklats en forskningsmiljö kring äldre personer och teknik, så kallad Geronteknik. Geronteknik har lett till att BTH och SNAC-Blekinge nu deltar … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

De äldre lever längre och med bättre funktion

Förändringen i förekomsten av funktionshinder hos 80- och 90-åringar har i en SNAC-K studie undersökts under en 20-årsperiod genom jämförelse med en tidigare undersökning. Det man tittat på är om en person kan utföra grundläggande dagliga aktiviteter utan hjälp såsom … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kontrollera vaskulära riskfaktorer hos äldre vuxna: Håll hjärnan ung!

Vaskulära riskfaktorer är en grupp av riskfaktorer som är förknippade med ökad risk att få hjärt-kärlsjukdom, såsom kranskärlssjukdom och stroke. WHO kategoriserar vaskulära riskfaktorer i tre grupper: beteende (rökning/snusning, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och skadlig alkoholkonsumtion), metaboliska (högt blodtryck, diabetes, … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppdaterat om pågående forskning

Varje år gör vi i SNAC-projektet en sammanställning av pågående arbete inom SNAC-projektet. Syftet är att utåt visa omfattning och inriktning av all forskning som är på gång i projektet, men också internt för att forskarna på SNACs fyra webbplatser skall … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen till SNAC- portalen!

Den nationella äldrestudien SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care – startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar