Välkommen till SNAC- portalen!

Den nationella äldrestudien SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care – startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst skall tillgodoses. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Fyra områden i Sverige deltar
Fyra områden i Sverige deltar i SNAC-studien. Denna genomförs med ett gemensamt utarbetat undersökningsformulär i fyra områden i Sverige som repres enterar såväl stads- som landsbygd i olika delar av landet: – Karlskrona kommun i Blekinge – Nordanstigs kommun i Gävleborgs län – Region Skåne med kommunerna Malmö, Eslövs, Hässleholms, Osby, Ystad – Kungsholmens stadsdel i Stockholms kommun.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar